سلام و عرض ادب

يكي از راه هاي جذاب كردن كلاس هاي درس استفاده از روش هاي تدريس نوين در آموزش مي باشد. شما با بخشي از اين روش ها در اينفوگرافيك زير آشنا خواهيد شد.

اين نكته را هيچ وقت فراموش نكنيد كه به تعداد دانش آموزان روش هاي تدريس متنوعي وجود دارد.