سال ۱۴۰۰ مبارک

ویدیو زیر تبریک سال نو توسط دانش آموزان پایه سوم شهید عسگر پور سال ۱۳۹۹ است که به مناسبت تبریک سال نو آن را برای شما عزیزان قرار دادم .

سال خوبی داشته باشید .