لينك و متن مصاحبه با خبرگزاري فارس

شما عزيزان مي توانيد براي خواندن مصاحبه بنده با خبرگزاري فارس به لينك زير مراجعه كنيد و نظرات خود را با من به اشتراك بگذاريد.